Algemene Voorwaarden
Onze verkopen worden uitsluitend geregeld door de bepalingen van het geldende Nederlandse recht, op het ogenblik dat de overeenkomst plaatsvindt tussen de consument en Bioreform en door de onderhavige algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van elke overeenkomst in verband met onze verkopen.

Verzendkosten
Voor de meeste bestellingen is de bijdrage in de bezorgkosten voor Europa afhankelijk van de landzone, gewicht van de bestelling en verpakkingskosten. De exacte bezorgkosten staan altijd vermeld op de factuur.  Lees voor exacte kosten verder bij uitleg verzendkosten, veelgestelde vragen.

Bestellingen
Bestellingen moeten duidelijk ingevuld worden. Kosten welke veroorzaakt worden door slecht leesbare of verkeerd ingegeven adresgegevens, of onjuist emailadres, en andere noodzakelijke informatie komen voor rekening van de consument. Alle bestellingen worden door ons per e-mail bevestigd en voorzien van een bestelnummer en geschatte leveringstermijn.

Leveringstermijn
Bioreform zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 7 werkdagen de goederen verzonden worden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is Bioreform niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden. Op sommige fythotherapeutische producten of homeopatische middelen, rust een langere levertijd, omdat deze speciaal geprepareerd worden.  Indien een product (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt u daarvan per e-mail bericht, of er vindt telefonisch overleg met u plaats. Bioreform schrapt dan het product uit uw bestelling en u krijgt het bedrag gestorneerd. Er is ook de mogelijkheid voor u om een niet te leveren artikel om te zetten in een ander artikel. Dit heeft geen invloed op de verzendkosten, zoals deze op de oorspronkelijke bestelling zijn vermeld.

Overmacht.
In geval Bioreform door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Bioreform niet aansprakelijk voor enige gevolgschade. Wel zal Bioreform het door de consument betaalde aankoopbedrag storneren.

Betaling
Bij aankoop via de website van Bioreform kunnen de producten veilig betaald worden via de beveiligde Mollie Payment Provider Service, alwaar diverse betaalmogelijkheden zijn te selecteren door de consument, waaronder PayPal of zelf overschrijven. De betreffende betalingswijze voor uw aankopen via de website wordt op uw factuur en in uw e-mailbevestiging vermeldt.

Klachten en aansprakelijkheid, zie ook retourprocedure.
De consument is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 dagen na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk bij Bioreform te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na aflevering bij Bioreform te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Retourprocedure.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u als consument/klant, om binnen de bedenktijd van 14 dagen, af te zien van de overeenkomst op afstand. Retournering binnen 14 dagen zonder reden. Wij brengen de verzendkosten voor de retourzending in mindering op het terug te betalen bedrag, tenzij het  een fout van Bioreform betreft.
Bioreform mag de consument/klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd 14 dagen, gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
U kunt hiervoor een e-mail sturen via het e-mail contactformulier, waarin  het bestelnummer en de reden van retournering worden aangegeven. Het product dient ons in originele staat te bereiken. Zorgt u ook voor een goede verpakking, zodat uw zending tijdens het transport niet beschadigt. Zendingen zonder retour bestelnummer en/of ongefrankeerde zendingen worden geweigerd! Om hygiënische redenen worden aangebroken verpakkingen niet geruild, (zoals voeding, cosmetica, cremes, parfums en seksualiteit) tenzij er sprake is van fabricagefouten.

Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Bioreform, totdat door de consument alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet opeisbare, zullen zijn voldaan. De consument is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Bioreform in gebreke is (misleiding).

Opzettelijke misleiding
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Bioreform, alsmede voor deelname aan beveiligingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bioreform zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestellinggegevens en betaling.
Het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie is verboden. Bioreform doet bij het blijken van fraude of valsheid in geschrifte ten allen tijde aangifte bij de politie. IP-nummers en bezoektijden zijn gelogd, zodat de overtreder kan worden opgespoord via de provider. Bovendien is de overtreder een boete en de kosten van zijn bestelling verschuldigd indien opzettelijke misleiding is aangetoond.

Garantie
Bioreform garandeert een zorgvuldige levering van een kwaliteitsproduct overeenkomstig de garantievoorwaarden van de desbetreffende leverancier.

Privacy Policy, AVG, aangepast 3 mei 2018, conform de Europese wetgeving.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verstrekking van informatie aan derden: er worden aan geen andere personen noch instanties, buiten Bioreform  om, informatie verstrekt. Bioreform registreert de gegevens die u invult wanneer u een product bestelt. Deze gegevens met betrekking tot facturering en betaling worden gebruikt om de bestelling bij u te kunnen afleveren en administratief te verwerken. De door Bioreform geregistreerde gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht voor promotionele doeleinden. In geval van wanbetaling worden alleen die gegevens aan derden verstrekt die nodig zijn om in opdracht van Bioreform de vordering te innen.
De persoonlijke gegevens die u achterlaat bij Bioreform worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Hierbij respecteren wij de privacy van onze klanten. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens enkel en alleen voor de uitlevering van uw bestelling of beantwoording van uw vraag via email.

Verwijdering: via een schriftelijk of emailverzoek kunnen uw gegevens worden verwijderd, als u dit wenst. Uw gegevens (bestelhistorie) blijven 2 jaar bewaard t.b.v. onze eigen administratie. De informatie over uw bestelling wordt geautomatiseerd, beveiligd verzameld door Bioreform. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijden. Deze informatie wordt gebruikt door Bioreform om de service optimaal en kwalitatief te kunnen uitvoeren, en voor algemene statistieken betreffende het gebruik van de Bioreform webshop. Bioreform stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde gebruik of openbaring. Alle betalingen worden beveiligd verwerkt door Mollie Payments Provider. Wanneer persoonlijke informatie zoals bankgegevens worden over gedragen, wordt deze informatie altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL)  beveiliging, via de Mollie Payments Provider die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verwerken.

Bioreform gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden;
Bij het plaatsen en het verwerken van uw bestelling, hebben we de volgende gegevens van u nodig:
- uw toestemming tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens ten bate van uw bestelling,
- uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer, bezorgmethode, klanten ID.
Dit is nodig om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om te informeren over speciale aanbiedingen of een eventuele nieuwsbrief. Wilt u dit niet, dan kunt u dit aangeven door middel van aanvinken, bij de bestelling, u kunt later ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan door een e-mail te sturen naar verkoop@bioreform.nl   met de tekst afmelden of verwijderen van mijn gegevens. Als u bij ons een account aanmaakt, dan bewaren wij uw gegevens beveiligd. Na 2 jaar wordt uw bestelhistorie automatisch verwijderd.
We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde producten van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook over gerichte aanbiedingen en over productinformatie die voor u interessant zouden kunnen zijn.
Bioreform zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestellinggegevens en betaling. De beveiligde betalingen gaan rechtstreeks via de beveiligde Payment Provider Service van Mollie Payments.
U heeft ten alle tijde het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Wijziging of nadere vragen aangaande uw gegevens kunt u via e-mail doorgeven aan:  verkoop@bioreform.nl

Cookies
Cookies is informatie die door uw eigen internetbrowser worden opgeslagen op de computer.
Bioreform gebruikt cookies, zodat wij u als klant herkennen bij een volgend bezoek aan onze webshop. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies van Bioreform geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en worden gebruikt voor het op juiste wijze afhandelen van een geplaatste bestelling bij bioreform.eu
Bioreform zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestellinggegevens en betaling.
Bioreform is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de webshop. Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Bioreform gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van eventuele advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

U heeft ten alle tijde het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Wijziging of nadere vragen aangaande uw gegevens kunt u via e-mail doorgeven aan:  verkoop@bioreform.nl
E-mail: via email-opgaveformulier

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u met Bioreform contact opnemen:
verkoop@bioreform.nl
Bioreform, Correspondentie adres: Parallelweg 5 A, 6942 EJ Didam
Telefoonnummer algemeen: +31 (0316) 22 65 51
KvK nr. 09171222
BTW  ID NL001510742B79

Privacy statement:
Dit is de webshop van www.bioreform.eu
Voor informatie kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens.
Bioreform, Correspondentie adres: Parallelweg 5 A, 6942 EJ Didam
Telefoonnummer algemeen: +31 (0316) 22 65 51
email:   verkoop@bioreform.nl
KvK nr. 09171222
BTW  ID NL001510742B79
E-mail: via email-opgaveformulier